Opgaver

Erhvervsøkonomi - Managerial Economics

Grundmodeller - Opgaver

Fuldkommen konkurrence - kort sigt

Opg. 8_Fuldkommen konkurrence - Optimering

PowerPoint Excel

 

Fuldkommen konkurrence - lang sigt

 

 

Monopolistisk konkurrence - kort sigt

Opg. 4_Konstant Priselasticitet og Optimering

PowerPoint

 

Opg. 13_Sammensat afsætningsfunktion

PowerPoint

 

Opg. 17_Afsætnings- og MR-funktion fastlægges

PowerPoint

 

Opg. 18_Optimering - Monopol

PowerPoint

 

Opg. 45_Afsætningsfunktion - Priselasticitet

PowerPoint

 

Opg. 46_Afsætningsfunktion og Priselasticitet

PowerPoint

 

Opg. 51_Isoquant - Ændret Produktivitet

PowerPoint

 

Opg. 52_Break-even analyse

PowerPoint

 

Opg. 64_Optimering - Konstant Ep

PowerPoint

 

 

Monopolistisk konkurrence - lang sigt

 

 

Monopol

Opg. 18_Optimering - Monopol

PowerPoint

 

Vidste du, at du kan få hjælp fra din lærer i alle timerne? Bare spørg!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjeld Tyllesen 2014 - alle rettigheder forbeholdes